Ý Nghĩa Vòng Tay 14 Hạt Trong Phật Giáo

Vòng trầm thiên nhiên 14 hạt

Ý nghĩa vòng tay 14 hạt trong Phật Giáo

Theo kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm có 33 ứng hóa thân để cứu độ chúng sinh.
Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu làm cho chúng sinh bớt khổ. Ngài thường vận dụng 14 năng lực vô úy để cứu vớt chúng sinh thoát khỏi khổ đau, ách nạn, hoặc đáp ứng những lời cầu nguyện khi chúng sinh biết hành trì tu tập theo pháp môn trì niệm danh hiệu Ngài, cho nên Bồ-tát Quán Thế Âm còn được biết đến với danh hiệu Thí Vô Úy: Vị Bồ-tát cho chúng sinh sự không sợ hãi!

Vòng trầm thiên nhiên 14 hạt

??̀?? ??? ?? ??̣? ??̀ ???̂̉? ???̣ ??? ?? ???́? ??̂ ?́? ??̉? ??̂̀ ??́? ???́? ???̂́ ?̂?:
– Giúp chúng sanh thoát khỏi khổ não.
– Giúp chúng sanh không bị lữa dữ thiêu đốt
– Giúp chúng sanh không bị nước lớn nhận chìm
– Giúp chúng sanh không bị ác quỷ làm hại
– Giúp chúng sanh thoát khỏi đao trượng
– Giúp chúng sanh không bị ác quỷ, ác thần trông thấy
– Giúp chúng sanh thoát khỏi gông cùm xiềng xích
– Giúp chúng sanh thoát khỏi giặc cướp
– Giúp chúng sanh dứt trừ tham dục
– Giúp chúng sanh xa lìa nóng giận
– Giúp chúng sanh đoạn trừ si ám
– Giúp chúng sanh cầu được con trai
– Giúp chúng sanh cầu được con gái
– Giúp chúng sanh niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì được vô lượng lợi ích.

Nên quý vị mang vòng tay có 14 hạt tức sẽ được Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ, hiến tặng năng lực không sợ hãi, không run sợ, hết lo lắng, tạo niềm an vui, hạnh phúc, và giúp quý vị an ổn, bình an trước mọi biến động của cuộc sống.